Avondlied

Het avondlied wordt door veel groepen van Scouts en Gidsen Vlaanderen gezongen, maar ook Chiro en KSJ-KSA-VKSJ gebruiken het veelvuldig.
De originele versie van het avondlied heet “Cantique des Patrouilles” en werd in 1919 voor het eerst gezongen.

O Heer, d’avond is neergekomen,
de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom…
Wij knielen neer om u te zingen
in ‘t slapend woud ons avondlied.
Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Knielen, knielen, knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist’rend fluist’ren kruinen mee
en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en vreê.

Beluister en download het avondlied:

Akkoorden

Avondlied